Lekarz trzyma w dłoni czerwoną wstążkę – symbol HIV i AIDS.

Jak AIDS niszczy życie – epidemiologia wirusa HIV

AIDS jest złożoną pandemią, która zmieniła oblicze zdrowia publicznego w wielu krajach. Wirus HIV stanowi główną przyczynę AIDS oraz różnych chorób związanych z tym schorzeniem. Obecnie miliony ludzi na całym świecie są nosicielami wirusa i cierpią z powodu skutków tej choroby. Prezentowany artykuł pokrótce wyjaśni epidemiologię AIDS, wskazując kluczowe kwestie.

Historia powstania AIDS i wirusa HIV

Pierwsze przypadki AIDS zostały zgłoszone w Stanach Zjednoczonych w 1981 roku. Zainfekowani pacjenci mieli wspólny mianownik – kontakty seksualne z tą samą osobą. Następnie sekwencjonowanie DNA pokazało, że całe to cierpienie spowodował szczególny typ wirusa – HIV, czyli wirus findrzyka – ludzkiego immunodeficytu. Na postawioną hipotezę wpłynęły również doniesienia, że nosiciele zaobserwowanej choroby mieli kontakty seksualne z innymi nosicielami VDRL (wirus opryszczki).

Infekcje, jakie powoduje AIDS

AIDS powoduje szereg poważnych infekcji, między innymi: kiła, gruźlicę, wirus wywołujący raka szyjki macicy, raka szczęki, zakażenia wirusem zapalenia wątroby, zakażenie pneumocystis, zapalenie płuc, ehrlichiozę, HSV, CMV, grypę, encefalopatię, zapalenie dróg oddechowych i zakażenia chlamydiozą.

Zakażenia i choroby rezultujące z AIDS

AIDS przechodzi w cztery fazy choroby, wśród których można wyróżnić: stan przedzakaźny, okres postzakaźny pierwszego stadium, postzakaźny drugiego stadium i etap AIDS. Choroby wywołane przez AIDS obejmują: zakażenia oportunistyczne, neuropatie, białaczkę limfocytową, skazy krwotoczne, niewydolność nerek, zapalenia mięśni, zapalenia wątroby, zakażenia płucne, zakażenia wirusowe i grzybicze, zakażenia bakteryjne i raka.

Metody leczenia AIDS i profilaktyka 

Leczenie AIDS jest sukcesywne i skupia się na tych samych aspektach, co większość innych chorób infekcyjnych, mianowicie objawach, lekach i profilaktyce. Przede wszystkim pacjentów zakażonych HIV i cierpiących na AIDS należy leczyć lekami przeciwretrowirusowymi, które blokują wirusa i zapobiegają jego replikacji. Poza terapią farmakologiczną leczenie może obejmować również zmiany stylu życia i prowadzenia diety, aby pozytywnie wpływać na zdrowie pacjenta. Jeśli chodzi o profilaktykę, która jest kluczem, aby zmniejszyć liczbę zachorowań na AIDS, podstawą jest zmiana zachowań ryzykownych, stosowanie prezerwatyw, wprowadzenie powszechnych badań na obecność HIV oraz edukacja ludzi na temat ryzyk i sposobów zapobiegania zakażeniom HIV.

 

Skutki epidemii AIDS na życie społeczne i ekonomiczne

Z powodu AIDS każdego roku umiera ogromna liczba osób. Prowadzi to do dużej liczby nieletnich sierot i osób ponoszących koszty leczenia AIDS. Skutki te są szczególnie widoczne w krajach w rozwoju, szczególnie w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Długotrwałe skutki AIDS przyczyniają się do przerwania pozytywnych dynamik gospodarczych i prowadzą do gospodarczej depresji, szczególnie w krajach, w których występuje wysoki odsetek infekcji HIV wśród osób produkcyjnych. Ograniczenia związane z epidemią AIDS powodują, że mniej osób korzysta z niezbędnych służb medycznych i rehabilitacyjnych, a to może powodować szereg negatywnych skutków na poziomie indywidualnym i społecznym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *