Skażona woda wywołująca objawy cholery.

Jakie są objawy cholery i jej leczenie?

Cholera jest ostrym i potencjalnie śmiertelnym schorzeniem zakaźnym, które wywołane jest przez bakterie Vibrio cholerae. Zarażenie następuje zazwyczaj poprzez spożycie skażonej wody lub jedzenia. Ta choroba jest szczególnie powszechna w regionach o niskim standardzie higieny, takich jak niektóre obszary Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Choć zapobieganie i leczenie cholery jest dość proste, choroba ta może stanowić duże wyzwanie dla osób z obniżoną odpornością, takich jak pacjenci z AIDS.

Cholera — Czym się charakteryzuje?

Cholera to choroba wywołana przez bakterie Vibrio cholerae, które są zdolne do wywołania ostrej, czasem wręcz śmiertelnej, biegunki. Bakterie te zasiedlają przewód pokarmowy człowieka i rozmnażają się w jego świetle, co prowadzi do intensywnej produkcji toksyn, które powodują gwałtowne objawy choroby. Główną drogą zakażenia jest spożywanie wody lub pokarmów zanieczyszczonych fekaliami osób chorych na cholerę. Choroba ta występuje głównie w regionach o niskim standardzie sanitarnym, jednakże epidemie cholery mogą pojawić się wszędzie, gdzie warunki higieniczne ulegają czasowemu pogorszeniu.

Cholera – Obserwowane objawy

Objawy cholery są zdecydowanie związane z działaniem toksyn bakteryjnych na nabłonek jelit. Głównym i najbardziej charakterystycznym objawem jest intensywna, wodnista biegunka, nazywana „ryżowym wylewem”. Biegunka ta pojawia się nagle, często bez wcześniejszych oznak choroby, a jej nasilenie może prowadzić do utraty nawet 20 litrów płynów na dobę. Dodatkowo pacjenci mogą doświadczać innych objawów, takich jak wymioty, silne pragnienie, utrata masy ciała, skurcze mięśni, a także szybkie bicie serca i sucha skóra. W przypadkach najcięższych pacjent może przejść w stan szoku hipowolemicznego, charakteryzujący się niskim ciśnieniem krwi i zanikiem moczu.

Cholera to poważna choroba, która może być śmiertelna, jeśli nie jest odpowiednio leczona. Szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby są osoby z osłabionym układem immunologicznym, takie jak pacjenci z AIDS.

Diagnoza i leczenie cholery

Cholera jest diagnozowana na podstawie objawów klinicznych oraz badania kału pacjenta, które może potwierdzić obecność bakterii Vibrio cholerae. Leczenie cholery polega przede wszystkim na nawadnianiu pacjenta i uzupełnianiu elektrolitów, które zostały utracone przez biegunkę i wymioty. W przypadkach ciężkich, antybiotyki mogą być stosowane w celu skrócenia czasu trwania choroby i zmniejszenia ciężkości objawów.

Zapobieganie cholerze – Ogólne zasady

Aby skutecznie zapobiegać cholerze, należy przestrzegać kilku ogólnych zasad dotyczących higieny i bezpieczeństwa. Oto niektóre zalecenia:

  1. Regularne mycie rąk –  Częste mycie rąk wodą i mydłem jest podstawową zasadą higieny, która pomaga zabezpieczyć przed wieloma chorobami zakaźnymi, w tym cholerą. Należy pamiętać o dokładnym umyciu rąk przez co najmniej 20 sekund, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed przygotowaniem posiłków i przed spożyciem jedzenia.
  2. Używanie przegotowanej lub butelkowanej wody –  Woda jest ważnym źródłem zakażenia cholerą. Dlatego należy unikać spożywania wody ze źródeł, które mogą być skażone bakteriami Vibrio cholerae. Najbezpieczniejszą opcją jest picie wody przegotowanej lub butelkowanej. Należy również upewnić się, że naczynia i butelki, z których korzystamy, są czyste.
  3. Unikanie nieumytych owoców i warzyw –  Przed spożyciem owoców i warzyw zawsze należy je dokładnie umyć wodą bieżącą. Nieumyte owoce i warzywa mogą być potencjalnym źródłem zakażenia cholerą.
  4. Unikanie surowych lub niedogotowanych produktów morza –  Produkty morza, takie jak ryby, skorupiaki czy małże, mogą być potencjalnym nośnikiem bakterii Vibrio cholerae. W celu uniknięcia ryzyka zakażenia cholerą, zaleca się spożywanie dobrze ugotowanych produktów morza.
  5. Przestrzeganie zaleceń dotyczących higieny w podróży –  Podróżując do obszarów, gdzie występuje ryzyko cholerą, należy przestrzegać dodatkowych środków ostrożności. Należy unikać spożywania żywności z ulicznych straganów, picia wody ze źródeł nieznanych lub niepewnych oraz korzystania z nieodpowiednich sanitariatów. W przypadku podróży do obszarów zagrożonych cholerą, warto skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania odpowiednich porad.
  6. Szczepienie –  Istnieje dostępna szczepionka przeciwko cholery, która może być stosowana w celu ochrony przed tą chorobą. Jeśli podróżujesz do obszarów, gdzie występuje ryzyko zakażenia cholerą, warto skonsultować się z lekarzem w celu oceny potrzeby szczepienia.

Zapobieganie i leczenie cholery u osób z AIDS

Osoby z AIDS są bardziej narażone na ciężki przebieg choroby cholery, ponieważ ich systemy immunologiczne są osłabione. Dlatego też, zapobieganie cholery jest szczególnie ważne dla tej grupy pacjentów. Osoby z AIDS powinny przestrzegać wszystkich ogólnych zasad zapobiegania cholerze, ale mogą także wymagać dodatkowych środków ostrożności. W przypadku zakażenia cholerą, osoby z AIDS mogą wymagać bardziej intensywnego leczenia, a czas rekonwalescencji może być dłuższy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *